stadskantoor KTST.

Torhout (B)

De leefbaarheid van een stad is nauw verbonden met de kwaliteit van haar open ruimtes.... Het nieuwe stadskantoor moet enerzijds haar stedelijke en maatschappelijke functie vervullen en als gebouw een belangrijke plaats binnen het stedelijk weefsel innemen en anderzijds het park vrijwaren en er zelfs een meerwaarde aan geven. Een royale overdekte buitenruimte onder het gebouw vormt een gemeenschappelijke plek waar activiteiten zoals recepties en tentoonstellingen kunnen plaatsvinden als verlengstuk van de centrale binnenruimte, verder uitwaaierend naar activiteiten in het park.

Het stadskantoor als belangrijke publieke functie mag zich niet verschuilen voor de stad. Het gebouw moet een duidelijk afleesbare, vlot toegankelijke en herkenbare plaats innemen. Het stadskantoor vormt een sterk iconografisch beeld dat de bezoekeren de gebruiker bijblijft en bijdraagt tot de herkenbaarheid ervan. Vertrekkend van de centrale toegang wordt een concentrisch plan ontwikkeld binnen een strikt geometrisch vierkante vorm waarbij een atrium het hart vormt van het gebouw. Hierdoor ontstaat een ruimtelijke werking binnenin het gebouw die zich vertaalt in visuele relaties en ruimtelijke doorzichten waardoor de verschillende functies in het gebouw in interactie liggen met elkaar. De centrale vide zorgt ervoor dat het gebouw in één oogopslag afleesbaar isvoor de bezoeker, versterkt door kleurcodes voor de diverse loketfuncties...

Het stadskantoor is opgevat als een compact volume met transparante sokkel. Het gebouw omhelst grotendeels een kantoorfunctie maar ook enkele grotere vergaderzalen.

i.s.m. gino Debruyne & architecten

Terug naar boven