kunstencentrum ArtA'A.

Aalter (B)

kunstencentrum - bibliotheek - academie, Aalter

De door de gemeente aalter aangekochte casco-ruimte binnenin een grotere ontwikkeling van assistentiewoningen en appartementen dient ingevuld te worden tot kunstencentrum met bibliotheek, academie en cultuurpunt. Daar het casco-volume zich tot twee bouwlagen onder de grond bevindt werd er geopteerd enkele lichtkokers in te snijden die naast daglicht tevens, dankzij hun strategische inplanting, tevens zorgen voor de nodige dynamiek en interactie in het kunstencentrum.

Geen gesloten deuren, maar visueel contact met alle kunstvormen en functies om gebruikers en bezoekers maximaal te prikkelen. Een sober kleurenpalet wordt vooropgesteld met doelbewust geselecteerde (kleur) accenten en aandachtspunten. Zo worden de bibliotheekrekken uitgewerkt in een oriëntaals gele kleur, en zullen deze rekken zich op niveau -1 aan gedragen als een kamer op zich. De jeugdbibliotheek tevens bereikbaar via een glijbaan vanuit de inkomhal staat volledig ten dienste van de kinderen. Een centrale patio op niveau -1, omringd door de hoofdcircualtie; vormt een multifunctionele zone die benut kan worden als leestuin, voorstellingszone en speelruimte. Zichtbaar vanuit het hele gebouw..

De muziekacademies bevinden zich op niveau +1, waarbij bijzondere aandacht besteed werd aan de akoestische eisen, ondermeer gezien de aanwezigheid van bovenliggende assistentiewoningen.

foto's Giulia Frigerio

Terug naar boven