expo 14-18, 'oorlog in beeld'

Brugge (B)

Om de dialoog tussen het historisch karakter van de Brugse Stadshallen (tevens bezet door de Duitsers tijdens WOI) en de fototentoonstelling te versterken, werd geopteerd voor een resolute opsplitsing van beide elementen. Tien portieken werden verspreid over de twee vleugels van de verdiepingsvloer. Vijf portieken in een chaotische schikking voor het Magnumluik, vijf rationeel geordende portieken voor de historische beelden. Deze mausolea-achtige structuren vormen als het ware afzonderlijke tentoonstellingsruimtes binnen de prachtige historische context van de hallen. Zo wordt het conflict tussen beide sterke elementen opgeheven tot een versterkende binding. De buitenzijde van de portieken werden voorzien van teksten over zelfdoding in de Westhoek als dialoogvorming tot het leed en het verlies van vele jongeren tijdens WOI, en vandaag. De combinatie van de exporuimtes binnen de portieken, de teksten op de buitenpanelen en het kader van de hallen resulteert in een 360° beleving van hun 'ruimtelijke context'...

curatoren: Carl De Keyzer & David Van Reybrouck

Terug naar boven