maison sur l'herbe.

Bornem (B)

“maison sur l’herbe" eengezinswoning, Bornem

Deze eengezinswoning situeert zich in een bijzondere ongerepte groene omgeving. Om dit nog verder te accentueren worden de woonfuncties geordend rond een centrale binnentuinen, lichthapper, waardoor de grens tussen binnen en buiten nog meer lijkt te vervagen. Trapsgewijs worden de diverse woonfuncties aaneengeschakeld en systematisch tot een hogere verdieping getrokken. Resulterend in bijzondere interactiesen doorzichten. Een als het ware spiraalvormig circulatieplan wordt hierdoor ontwikkeld die alle ruimtes in dialoog plaatst met elkaar. Het intensiefe groendag plooit mee met onderliggend woonvertrekken en groeit geleidelijk en vloeiend tot haar hoogtepunt.

Terug naar boven